Go to top

Bewind, curatele en mentorschap

Ook procedures rond bewind, curatele en mentorschap behoren tot ons specialisme: familierecht. Heb je zelf te maken met zo’n procedure? Het is niet verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat, maar we raden je wel aan om je goed te laten adviseren.

Er zijn allerlei redenen waarom iemand niet (meer) goed in staat is om zijn of haar eigen beslissingen te nemen. Denk aan dementie, een verstandelijke beperking of een verslaving. In die gevallen kan een rechter overgaan tot verschillende juridische maatregelen: bewind, curatele of mentorschap.

Wat is het verschil tussen bewind, curatele en mentorschap?

Bewind is bedoeld voor het regelen van financiële zaken, terwijl mentorschap gaat over persoonlijke zaken. Bij een beschermingsbewind worden iemands geld en bezittingen beheerd door een bewindvoerder; een mentor neemt beslissingen over zaken zoals verzorging, verpleging en behandeling. Iemand onder curatele stellen gaat nog een stapje verder. In dat geval beslist een curator over alle financiële en persoonlijke zaken.

Veel gestelde vragen over bewind, curatele en mentorschap:

  • Hoe vraag ik bewind, curatele of mentorschap aan?
  • Wat moet ik doen om een beschermingsmaatregel op te heffen?
  • Welke rechten en plichten heeft een bewindvoerder, mentor of curator?

Als je te maken krijgt met juridische beschermingsmaatregelen, komen er in korte tijd veel vragen op je af. Wij beantwoorden deze vragen graag tijdens een oriënterend consult.