Go to top

Overlegscheiding/Collaborative Divorce

Werkwijze

Overlegscheiding/ Collaborative Divorce

Bij een overlegscheiding (Collaborative Divorce) spreken partijen af, om net als bij mediation, de scheiding in overleg te regelen, dus zonder rechtszaak. Het grote verschil met mediation is dat u en uw partner bij collaborative divorce ieder worden ondersteund door een eigen advocaat. Ook onderscheidt de overlegscheiding zich van mediation doordat er een coach wordt aangesteld die bij alle gesprekken aanwezig is. De taak van de coach is vooral het ondersteunen en coachen van de (emoties van de) mensen en hij/zij praat eventueel ook met de kinderen. Zo nodig wordt er een onafhankelijk financieel adviseur aan het team toegevoegd en of een kindercoach. Op deze manier wordt alle expertise bij elkaar gebracht met als doel om een regeling te treffen waarin alle belangen van de partners, (eventueel) de kinderen en een onderneming worden gewaarborgd, zonder dat de rechter er aan te pas komt.

Als overlegscheiden niet lukt, is mediation veelal ook geen optie meer. Als een overlegscheiding stopt, trekken alle deelnemers zich terug en zullen de partners een beroep moeten doen op andere advocaten en eventuele deskundigen.

Anne-Marieke van Lokven van I AM Familierecht is collaborative divorce lawyer en aangesloten bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP).