Go to top

Viergesprek/co-mediation

Werkwijze

Viergesprek/ co-mediation

Er is bij ons ruimschoots financiële en fiscale kennis aanwezig, maar soms kan het nodig zijn om een externe deskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld als er extra bewijs of overtuigingskracht nodig is voor een procedure of als er een neutraal advies gewenst is bij een mediation of overlegscheiding. Te denken valt aan een accountant, een fiscalist of een (kinder)psycholoog. We beschikken over een ruim netwerk van deskundigen.