Go to top

Alimentatie

In Nederland kennen we twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. De meeste mensen die scheiden, krijgen met een of beide vormen van alimentatie te maken.

Bij de berekening van de alimentatie spelen twee zaken een rol: behoefte (hoeveel heeft de ontvangende partij nodig) en draagkracht (hoeveel kan de betalende partij opbrengen). Normaal gesproken worden behoefte en draagkracht volgens vaste richtlijnen bepaald, de zogeheten Tremanormen. Bij ondernemers is er echter vaak nog discussie mogelijk over de hoogte van de draagkracht, omdat je als ondernemer nu eenmaal vaak geen vast inkomen hebt…

Alimentatie bij zelfstandig ondernemers

Is er sprake van een eigen bedrijf? Dan is er op het gebied van alimentatie vaak maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld als we kunnen aantonen dat de continuïteit van de onderneming in het geding is. Ook kan er aanleiding zijn om niet alleen jaarstukken, maar ook kasstroomoverzichten in de berekening van de draagkracht te betrekken. Wij hebben veel ervaring met alimentatieregelingen voor ondernemers en hun partners, en beschikken over de nodige specialistische kennis .

Alimentatie berekenen (of herberekenen)

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van redelijk strikte richtlijnen. In sommige gevallen kan daarvan worden afgeweken, maar meestal is dat niet eenvoudig. Meestal gaat de discussie over de hoogte van het inkomen waarmee bij de één of de ander rekening mee moet of kan worden gehouden.

De partneralimentatie hangt mede af van het moment waarop je gaat (of bent ge)scheiden. De wet hierover is namelijk op 1 januari 2020 herzien. In hoofdlijnen betekent dit – uitsluitend voor echtscheidingen die vanaf 2020 worden aangevraagd – dat het maximaal aantal jaren waarvoor partneralimentatie geldt, wordt ingekort van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Daarop gelden een aantal uitzonderingen:

  • Als het huwelijks langer dan 15 jaar heeft geduurd, en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt;
  • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaar;
  • Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt.

Daarnaast wordt vanaf 2020 het belastingvoordeel over partenalimentatie in stappen afgebouwd van maximaal 51,75% in 2019 naar 37,10% in 2023. In de tussenliggende jaren wordt het voordeel steeds met 3% verlaagd. Het betalen van partneralimentatie wordt dus duurder.

Aan de hand van jouw persoonlijke situatie kunnen we meestal vrij snel berekenen aan welke bedragen je moet denken. Betaal of ontvang je al alimentatie, maar wil je graag een herberekening? Dan kunnen we ook controleren of er aanleiding is om de alimentatie aan te passen.

Veel gestelde vragen over alimentatie:

  • Mijn scheiding is al wel aangevraagd, maar nog niet door de rechter uitgesproken. Heb ik dan te maken met de oude of de nieuwe alimentatiewet?
  • Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatieverplichtingen niet nakomt?
  • Moet ik over kinderalimentatie ook belasting betalen?

Als je te maken krijgt met een scheiding, komen er in korte tijd veel vragen op je af. Wij beantwoorden deze vragen graag tijdens een oriënterend consult.