Go to top

Eigen advocaat

Werkwijze

Eigen advocaat

Als mediation geen optie is, heeft ieder van jullie een eigen advocaat nodig. Dat betekent echter niet dat je per definitie in een vechtscheiding belandt. Een goede advocaat begeleidt en adviseert je in de scheidingsprocedure, stippelt samen met jou een passende strategie uit en helpt je waar mogelijk te blijven overleggen met jouw toekomstige ex-partner en zijn of haar advocaat.

Lukt het niet om (volledige) overeenstemming te bereiken? Dan leggen we de zaak aan de rechter voor. Uiteraard doen we dat pas nadat wij de voors, tegens, kansen en risico’s met jou hebben besproken.

Overlegscheiding/Collaborative Divorce

Een overlegscheiding of collaborative divorce is een bijzondere vorm van scheiden met een eigen advocaat. Bij deze vorm van scheiden spreek je af om, net als bij mediation, de scheiding in onderling overleg te regelen. Het grote verschil met mediation is dat jullie allebei worden ondersteund door een eigen advocaat. Ook wordt er een coach aangesteld die bij alle gesprekken aanwezig en wiens taak het is jou en je toekomstige ex-partner te ondersteunen en coachen. Deze coach praat eventueel ook met de kinderen. Zo nodig wordt er een onafhankelijk financieel adviseur en/of een kindercoach aan het team toegevoegd. Op deze manier wordt alle expertise bij elkaar gebracht met als doel een regeling te treffen waarin alle belangen van alle betrokkenen en (eventueel) een onderneming worden gewaarborgd, zonder dat de rechter er aan te pas komt.

Als overlegscheiden niet lukt, is mediation vaak ook geen optie meer. Als een overlegscheiding stopt, trekken alle deelnemers zich terug en zullen jullie een beroep moeten doen op andere advocaten en eventuele deskundigen.

Bij I AM Familierecht is Anne-Marieke van Lokven erkend collaborative divorce lawyer en aangesloten bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP).