Go to top

Alimentatie berekenenen

Kinderalimentatie en partneralimentatie

In Nederland kennen we twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder na de scheiding aan de andere ouder betaalt als bijdrage in de kosten voor verzorging en opvoeding van de kinderen. Partneralimentatie is het bedrag dat de ene partner na de scheiding aan de andere ouder betaalt als bijdrage in de kosten van het eigen levensonderhoud. De meeste mensen die scheiden, krijgen met een of beide vormen van alimentatie te maken.

Alimentatie berekenen

Bij de berekening van alimentatie spelen twee zaken een rol: behoefte (hoeveel heeft de ontvangende partij nodig) en draagkracht (hoeveel kan de betalende partij opbrengen). Normaal gesproken worden behoefte en draagkracht volgens vaste richtlijnen bepaald, de zogeheten Tremanormen. Daarbij zijn de richtlijnen voor kinderalimentatie redelijk strikt. In sommige gevallen kan ervan worden afgeweken, maar meestal is dat niet eenvoudig. Bij partneralimentatie mag je van de richtlijnen afwijken, maar dan is het wel belangrijk dat je de afspraken goed vastlegt

Aan de hand van jouw persoonlijke situatie kunnen we meestal vrij snel berekenen aan welke bedragen je moet denken. Ook kunnen we je adviseren over eventuele afwijkende afspraken.

Duur partneralimentatie

Op 1 januari 2020 zijn de regels rondom partneralimentatie gewijzigd. Sinds die datum is duur van partneralimentatie verkort van maximaal 12 naar maximaal 5 jaar. Daarop geldt een aantal uitzonderingen:

  • Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, eindigt de alimentatieverplichting pas op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, eindigt de partneralimentatie na 10 jaar. Deze regel komt op 1 januari 2027 te vervallen.
  • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, eindigt de partneralimentatie pas op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt.

Ben je voor 1 januari 2020 gescheiden, of had je voor die datum de scheiding aangevraagd? Dan gelden er andere regels. Als je daar vragen over hebt, beantwoorden we ze graag.

Alimentatie herberekenen

Zowel de hoogte van kinderalimentatie als de hoogte van partneralimentatie kan worden gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld als jouw inkomen of dat van je ex-partner is gewijzigd of als er veranderingen in jullie gezinssituatie hebben plaatsgevonden. Je mag hierover – na een herberekening – zelf afspraken maken met je ex-partner. Lukt dit niet? Dan kan de rechter hierover een uitspraak doen.

Wil je weten of er aanleiding is om de alimentatie aan te passen of een herberekening laten maken? Neem dan gerust contact met ons op.

Alimentatie bij ondernemers

Heb je een eigen bedrijf? Dan is er vaak discussie mogelijk over de hoogte van de draagkracht. Als ondernemer heb je tenslotte geen vast inkomen. Bovendien is het bij de berekening van de alimentatie belangrijk om rekening te houden met de continuïteit van de onderneming en bijvoorbeeld niet alleen de jaarstukken, maar ook kasstroomoverzichten in de berekening van de draagkracht te betrekken.

Bij ondernemers is er op het gebied van alimentatie vaak maatwerk mogelijk. Wij hebben veel ervaring met alimentatieregelingen voor ondernemers en hun partners.

Vragen?

Heb je vragen over het berekenen of herberekenen van alimentatie? We beantwoorden ze graag tijdens een oriënterend consult.