Go to top

Werkwijze

Op welke manieren kunnen we je helpen?

Bij een scheiding zijn er verschillende manieren om tot afspraken te komen. Mediation en ieder een eigen advocaat inschakelen zijn de bekendste. Maar daarnaast is er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van een ‘collaborative divorce’. Tijdens een oriënterend consult bekijken we graag wat voor jouw situatie de meest geschikte werkwijze is.

Eigen advocaat
Indien mediation geen optie is, dan heeft ieder een eigen advocaat nodig. Dat betekent echter niet dat je per definitie in een vechtscheiding belandt. Een goede advocaat begeleidt en adviseert je in de scheidingsprocedure, stippelt een passende strategie uit en helpt je waar mogelijk te blijven overleggen met jouw toekomstige ex-partner en zijn of haar advocaat. Als het niet lukt om (volledige) overeenstemming te bereiken, leggen we de zaak aan de rechter voor. Uiteraard nadat wij de voors en tegens en de kansen van een procedure met u hebben besproken.
Read more
Mediation
Is er van beide kanten bereidheid tot overleg? Dan ligt mediation voor de hand.

• Samen aan tafel
• Onafhankelijke begeleiding
• Niet naar de rechter


Lees meer >
Read more
Viergesprek/co-mediation
Als u de gevolgen van de echtscheiding het liefst in overleg wil regelen, maar wel behoefte heeft aan coaching en advies (als mediator mogen wij u niet afzonderlijk adviseren of ondersteunen) dan past het viergesprek of co-mediation beter bij u. We proberen dan samen met u en uw ex-partner en zijn of haar advocaat tot een regeling te komen. Wanneer dat niet lukt, staat de weg naar de rechter nog open.
Read more
Overlegscheiding / Collaborative Divorce
Bij een overlegscheiding (Collaborative Divorce) spreken partijen af, om net als bij mediation, de scheiding in overleg te regelen, dus zonder rechtszaak. Het grote verschil met mediation is dat u en uw partner bij collaborative divorce ieder worden ondersteund door een eigen advocaat. Ook onderscheidt de overlegscheiding zich van mediation doordat er een coach wordt aangesteld die bij alle gesprekken aanwezig is. De taak van de coach is vooral het ondersteunen en coachen van de (emoties van de) mensen en hij/zij praat eventueel ook met de kinderen. Zo nodig wordt er een onafhankelijk financieel adviseur aan het team toegevoegd en of een kindercoach. Op deze manier wordt alle expertise bij elkaar gebracht met als doel om een regeling te treffen waarin alle belangen van de partners, (eventueel) de kinderen en een onderneming worden gewaarborgd, zonder dat de rechter er aan te pas komt. Als overlegscheiden niet lukt, is mediation veelal ook geen optie meer. Als een overlegscheiding stopt, trekken alle deelnemers zich terug en zullen de partners een beroep moeten doen op andere advocaten en eventuele deskundigen. Anne-Marieke van Lokven van I AM Familierecht is collaborative divorce lawyer en aangesloten bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP).
Read more

In sommige situaties kan het nodig of nuttig zijn om aanvullende expertise in te schakelen. Denk aan een accountant, fiscalist of kinderpsycholoog. Hiervoor beschikken wij over een ruim netwerk van externe deskundigen.