Go to top

Mediation

Mediation

Zijn jij en je toekomstige ex-partner allebei bereid om over de scheiding te overleggen? Dan ligt mediation voor de hand. Bij mediation gaan jullie samen om tafel om de scheiding te regelen, begeleid door een onpartijdige en onafhankelijke scheidingsmediator. Deze mediator heeft niet alleen kennis van juridische, financiële en fiscale aspecten van een scheiding, maar ook van de emotionele aspecten. De mediator kan jullie informeren over de beslissingen die jullie moeten nemen en de gevolgen van de keuzes die jullie maken, maar ook het gesprek en de emoties in goede banen leiden.

Als erkend vFAS scheidingsmediators en EFT scheidingsmediators kunnen wij dit hele proces begeleiden. Daarbij communiceren wij niet apart met een van de partijen; ook zullen wij geen van de partijen afzonderlijk adviseren of ondersteunen. De afspraken die jullie samen maken, leggen wij vast in een scheidingsconvenant en, als jullie kinderen hebben, een ouderschapsplan. Via een gemeenschappelijk verzoekschrift vragen we de rechter vervolgens om de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken in de uitspraak vast te leggen.

Voordelen van mediation

Mediation gaat aanzienlijk sneller dan een echtscheidingsprocedure. Bij mediation bereiden jij en je toekomstige ex-partner de scheiding zoveel mogelijk samen voor. Meestal is daar maar een aantal gesprekken voor nodig. Omdat jullie het verzoekschrift gezamenlijk indienen, voorzien van een scheidingsconvenant en een ouderschapsplan, kan de rechtbank de scheiding schriftelijk afdoen. Een echtscheidingsprocedure duurt veel langer, omdat er vaak meerdere zittingen nodig zijn.

Omdat jullie de kosten van de mediator kunnen delen, is mediation vaak goedkoper dan scheiden via een procedure.

Maar de belangrijkste voordelen van mediation zijn toch wel dat jij en je toekomstige ex-partner bij mediation zelf voor (maatwerk)oplossingen kiezen en ‘on speaking terms’ met elkaar blijven. En dat is prettig, vooral als jullie samen kinderen hebben.