Go to top

Mediation

Is er van beide kanten bereidheid tot overleg? Dan ligt mediation voor de hand. Hierbij gaan jullie samen aan tafel om de scheiding te regelen.

Als erkend vFAS scheidingsmediator begeleiden wij het hele proces. Daarbij communiceren wij niet apart met één van de partijen; ook zullen wij geen van de partijen afzonderlijk adviseren of ondersteunen. De afspraken die jullie samen maken, leggen wij vast in een scheidingsconvenant en, indien van toepassing, een ouderschapsplan. Via een gemeenschappelijk verzoekschrift vragen we de rechter om de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken in de uitspraak vast te leggen.

  • Samen om tafel, niet naar de rechtbank
  • Snelle uitspraak door de rechter